Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bodemfunctieklassenkaart

Geldend van 12-09-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bodemfunctieklassenkaart
Citeertitel Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 55 Besluit bodemkwaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2017 nieuwe regeling

29-08-2017

Gemeenteblad 2017, 157128

33404792