Eilandsverordening regelende de bescherming van fauna en flora op het eiland Sint Eustatius of in de territoriale wateren rondom het eiland Sint Eustatius (Verordening bescherming fauna en flora)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Eustatius
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiële naam regeling Eilandsverordening regelende de bescherming van fauna en flora op het eiland Sint Eustatius of in de territoriale wateren rondom het eiland Sint Eustatius (Verordening bescherming fauna en flora)
Citeertitel Verordening bescherming fauna en flora
Vastgesteld door Eilandsraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
21-03-1997 10-10-2010 Nieuwe regeling

30-12-1996

A.B. 1997, no. 6

18-4-1996