Regeling vervallen per 14-11-2019

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Geldend van 05-03-2015 t/m 13-11-2019 met terugwerkende kracht vanaf 12-05-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 96 en 149
  2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
  3. Rechtspositiebesluit wethouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aan de verordening wordt artikel 17a, lid 1 en 2 toegevoegd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2015 12-05-2014 14-11-2019 toevoeging art. 17a

18-09-2014

Digitaal gemeenteblad "Brummense berichten", 04-03-2015

RB14.0043
13-03-2014 05-03-2015 Nieuwe regeling

27-02-2014

Digitaal gemeenteblad "Brummense berichten", 05-03-2014

Onbekend

RV13.0063 (RB13.0069)