Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten

Geldend van 15-12-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-11-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
Citeertitel Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse omgevingsdiensten
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. nvt
  2. 1.1:CVDR430195_1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016 10-11-2016 Vervallen 1-1-2017

15-12-2016

BGR 2016.617

DB 15122016.4