Uitvoeringsbesluit Gebiedsgebonden Kunst en Cultuuractiviteiten Stadsdeel Noord 2017

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Gebiedsgebonden Kunst en Cultuuractiviteiten Stadsdeel Noord 2017
Citeertitel (Noord) Uitvoeringsbesluit Gebiedsgebonden Kunst en Cultuuractiviteiten Stadsdeel Noord 2017
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Cultuur, sport en recreatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Artikel 7 Nadere regeling gebiedsgebonden kunst en cultuurinitiatieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 14-9-2016 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Elektronisch gemeenteblad 4 november 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016 nieuwe regeling

14-09-2016

Elektronisch gemeenteblad 4 november 2016

1393-A