Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening 2017)

Geldend van 17-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening 2017)
Citeertitel Algemene subsidieverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020 artikel 1, 3, 4, 9, 10, 12

28-05-2020

gmb-2020-151317

B20.000062
01-01-2017 17-06-2020 nieuwe regeling

30-06-2016

Gemeenteblad 2016, 99204

B16.000953