Regeling vervallen per 01-06-2024

Aanwijzing toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht enartikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrechten artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal

Geldend van 17-08-2017 t/m 31-05-2024

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht enartikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrechten artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal

burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal,

BESLUITEN:

aan te wijzen als ambtenaar die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • -

  Drank en Horecawet (DHW)

 • -

  Crisis- en herstelwet (Chw)

 • -

  Leegstandswet (Lw)

 • -

  Wet op de kansspelen (Wks)

 • -

  Wet bodembescherming (Wbb)

 • -

  Wet geluidhinder (Wgh)

 • -

  Erfgoedwet

 • -

  Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

 • -

  Woningwet (Ww)

 • -

  Wet milieubeheer (Wm)

 • -

  Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Leudal (Apv Leudal)

 • -

  Verordening aansluitvoorwaarden riolering Leudal

 • -

  Marktverordening gemeente Leudal

 • -

  Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Leudal

mevrouw Y.G.P. Vos

Toezichthouder

Ondertekening

Heythuysen 14 augustus 2017
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL
De secretaris (wnd),De burgemeester,
H.K.W. BekkersA.H.M. Verhoeven MPM