Aanwijzingsbesluit artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet

Geldend van 14-08-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel d van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren;

  • a.

    de teammanager belastingen;

  • b.

    de medewerkers belastingen;

  • c.

    de deurwaarder;

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Purmerend, 23 mei 2017
de loco-secretaris,
H.J.C. Welage
de burgemeester,
D. Bijl