Regeling vervallen per 01-02-2023

Aanwijzingsbesluit plaats, tijdstip en wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd en plaats en tijdstip waarop vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren, alsmede plaats, tijdstip en tijdsduur van de parkeerschijfzone.

Geldend van 01-04-2010 t/m 31-01-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaats, tijdstip en wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd en plaats en tijdstip waarop vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren, alsmede plaats, tijdstip en tijdsduur van de parkeerschijfzone.

Aanwijzingsbesluit plaats, tijdstip en wijze waarop tegen een betaling mag worden geparkeerd en plaats en tijdstip waarop vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren, alsmede plaats, tijdstip en tijdsduur van de parkeerschijfzone.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard gelet op artikel 2 van de parkeerverordening 2007 en artikelen 7 en 8 van de parkeergeldverordening 2007;

besluit:

 • 1.

  dat de plaatsen waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de parkeergeldverordening 2007 geparkeerd mag worden, liggen in zone E als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24 is aangegeven;

 • 2.

  dat het tijdvak waarbinnen voor het parkeren in zone E betaald moet worden is 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • 3.

  dat ter zake van het betaald parkeren in zone E het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken, dan wel door middel van een chipknip;

 • 4.

  dat als gebied dat bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders die in bezit zijn van een abonnement als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2007 en als gebied waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de parkeergeldverordening 2007 geparkeerd mag worden, is aangewezen zone E, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 5.

  dat als gebieden die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, als bedoeld in

  artikel 2 van de parkeerverordening 2007 en als gebieden waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de parkeergeldverordening 2007 geparkeerd mag worden, zijn aangewezen zones B1, B2, C, D, F, G en H zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 6.

  dat de tijdstippen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan, als bedoeld in artikel 5 zijn:

Zone B1 maandag t/m zaterdag en koopzondag 10 – 17 uur

Zone B2 maandag t/m zaterdag en koopzondag 10 – 20 uur

Zone C maandag t/m zaterdag 8 – 20 uur

koopzondag 10 – 17 uur

Zone D maandag t/m zondag 10 – 20 uur

Zone F maandag t/m zondag 10 – 20 uur

Zone G maandag t/m vrijdag 7 – 19 uur, maximaal twee uur

parkeren met parkeerschijf op maandag t/m vrijdag tussen 19 en 7 uur en op zaterdag en zondag.

Zone H maandag t/m zaterdag en koopzondag 8 – 20 uur.

7. dat als parkeerschijfzone, als bedoeld in artikel 2 van de parkeerverordening 2007 en als gebieden waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel c van de parkeergeldverordening 2007 geparkeerd mag worden, zijn aangewezen zones A en D2 zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 8.

  dat de maximale parkeerduur in de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 7 twee uur is;

 • 9.

  dat de tijdstippen waarop de parkeerschijfzone, als bedoeld in artikel 7 geldt, zijn:

Zone A maandag t/m vrijdag 10 – 16 uur

Zone D2 maandag t/m zaterdag en koopzondag 10 – 17 uur

10. dat het maximumaantal abonnementen in de gemeentelijke parkeerfaciliteiten is

Parkeerfaciliteit soort abonnement maximum

Stadspleingarage bedrijfsabonnement 50

bewonersabonnement 15

Basserhof terrein bedrijfsabonnement 45

bewonersabonnement

 • 11.

  dat voor parkeren in de gemeentelijke parkeerfaciliteiten volledig betaald parkeren geldt;

 • 12.

  dat dit besluit in werking treedt ingaande 2 februari 2010.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente.

  Heerhugowaard op 2 februari 2010.

  de secretaris, de burgemeester,