Mandaatbesluit richtlijnen belangrijke gebeurtenissen

Geldend van 18-07-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit richtlijnen belangrijke gebeurtenissen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op:

de instemming van de ondernemingsraad van Asten op 8 februari 2017;

BESLUIT:

om de Directie op te dragen om vervangende richtlijnen bij belangrijke gebeurtenissen op te stellen in verband met het vervallen van de Regeling met betrekking tot attenties bij persoonlijke gebeurtenissen.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit richtlijnen belangrijke gebeurtenissen gemeente Asten”.

Ondertekening

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Asten d.d. 9 juni 2017.
college van burgemeester en wethouders van Asten
mr. W.M.A. Verberkt
secretaris
mr. H.G. Vos
burgemeester