Regeling vervallen per 01-08-2020

Beleidsregels Leerlingenvervoer 2017

Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Leerlingenvervoer 2017
Citeertitel Beleidsregels Leerlingenvervoer 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2017 en vervangt de "Beleidsregels leerlingenvervoer 2014" die in werking zijn getreden per 1 augustus 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017 01-08-2020 nieuwe regeling

18-07-2017

Gemeenteblad, jaargang 2017, nr. 130915

Nr. 130915