Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht
Citeertitel Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160
  2. Algemene plaatselijke verordening, art. 2:32 tweede lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2013 uitbreiding werkingsgebied

14-05-2013

Gemeenteblad 2013, nr 112

12.099176