Regeling vervallen per 01-01-2020

Vakantieverlofregeling

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vakantieverlofregeling
Citeertitel Vakantieverlofregeling
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2017 01-01-2020 art. Artikel 1 is gewijzigd, artikel 5 is geschrapt, artikel 6 is omgenummerd naar artikel 5 en gewijzigd.

01-08-2017

Electronisch gemeenteblad 29 juni 2016: http://www.velsen.nl/actueel/elektronisch-gemeenteblad.htm

B17.0166