Inrittenbeleid 2017 Gemeente Krimpenerwaard

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inrittenbeleid 2017 Gemeente Krimpenerwaard
Citeertitel Inrittenbeleid Krimpenerwaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp inrittenbeleid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 14, derde lid, sub III, Wegenwet
  2. Artikel 2.2, eerste lid, sub e, Wabo
  3. Artikel 2:12 Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017 Nieuw beleid

14-02-2017

Gemeenteblad 24-02-2017, Nr. 30290

ZK17000263 /17-0003730