Regeling vervallen per 04-01-2024

Inrittenbeleid 2017 Gemeente Krimpenerwaard

Geldend van 01-06-2017 t/m 03-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inrittenbeleid 2017 Gemeente Krimpenerwaard
Citeertitel Inrittenbeleid Krimpenerwaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp inrittenbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 14, derde lid, sub III, Wegenwet
  2. Artikel 2.2, eerste lid, sub e, Wabo
  3. Artikel 2:12 Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017 04-01-2024 Nieuw beleid

14-02-2017

Gemeenteblad 24-02-2017, Nr. 30290

ZK17000263 /17-0003730