Integraal Handhavingsbeleid Zeeuws-Vlaanderen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Terneuzen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integraal Handhavingsbeleid Zeeuws-Vlaanderen
Citeertitel Integraal handhavingsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017 - 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp samenwrking omgeving openbaar milieu ruimte
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Onbekend

01-11-2016

zva 25-12-2016

Onbekend