Regeling vervallen per 20-11-2023

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2017 tot vaststelling van de Gedragscode ambtelijke integriteit (Prov. Blad 2017, 2855)

Geldend van 30-06-2017 t/m 19-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2017 tot vaststelling van de Gedragscode ambtelijke integriteit (Prov. Blad 2017, 2855)
Citeertitel Gedragscode ambtelijke integriteit
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2017 20-11-2023 nieuwe regeling

20-06-2017

Prov. Blad 2017, 2855

PZH-2017-601179381