Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Texel
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 3. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
 4. artikel 149a van de Gemeentewet
 5. artikel 151a van de Gemeentewet
 6. artikel 151b van de Gemeentewet
 7. artikel 151c van de Gemeentewet
 8. artikel 151d van de Gemeentewet
 9. artikel 154 van de Gemeentewet
 10. artikel 154a van de Gemeentewet
 11. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 12. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 13. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 17. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene sluitingstijden Ouwe Sunderklaas en jaarwisseling 2017

Aanwijzingsbesluit gebieden verboden alcoholgebruik

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Uitvoeringsregeling gebruik knalapparatuur

Uitvoeringsregeling aanwijzen kampeermiddelen, aanhangwagens e.d.

Uitvoeringsregeling evenementen Texel

Regeling waterporten en kustgebruik 2019

Uitvoeringsregeling overlastgevende en gevaarlijke planten

Uitvoeringsregeling rookverbod

Regeling uitstallingen centrum Den Burg

Regeling uitstallingen centrum De Koog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Gewijzigde verordening

19-12-2023

gmb-2023-559040

3386668
08-04-2023 01-01-2024 gewijzigde verordening

22-03-2023

gmb-2023-142278

Onbekend.
14-11-2019 08-04-2023 Gewijzigde regeling

16-10-2019

gmb-2019-268389

1828643
19-10-2018 14-11-2019 Gewijzigde verordening

19-09-2018

gmb-2018-247247

1629301
15-07-2017 19-10-2018 Nieuwe verordening

15-02-2017

Gemeenteblad Texel 2017 nr 14

002