Regeling vervallen per 01-02-2024

Reglement van orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017

Geldend van 06-07-2017 t/m 31-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017
Citeertitel Reglement van Orde raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op de vroegst mogelijke datum. Deze regeling vervangt het Reglement van Orde voor de vergaderingen van raadscommissies van de gemeenteraad van Brunssum 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2017 01-02-2024 nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 114589

727958