Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven

Geldend van 07-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Oirschot
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
Citeertitel Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2024 01-09-2019 artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

02-07-2019

gmb-2024-57296

19.I000928
07-07-2017 07-02-2024 nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 114988

.