Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 24-06-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs gemeente Gilze en Rijen 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, artikel 117
  2. Wet op het priamir onderwijs, artikel 136

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2017 01-01-2015 nieuwe regeling

20-04-2015

Gemeenteblad 2017, nr. 105824

Nr. 105824