Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Geldend van 28-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017
Citeertitel Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen (bag)
  2. art. 108, 147, 156 Gemeentewet
  3. hfst 10, Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2017 Nieuwe Regeling

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 108983

2017010361