Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet, artikelen 81y en 81z
  3. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2017 Nieuwe regeling

15-10-2013

Nieuws uit het DB / Regiojournaal

2013/28