Instellingsbesluit van de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Ouder-Amstel, Oostzaan, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad houdende regels omtrent een gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 14-09-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Ouder-Amstel, Oostzaan, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad houdende regels omtrent een gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk I
  2. Wet afschaffing plusregio's

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2017 14-09-2018 Wijziging naar aanleiding van de naamswijziging van de Stadsregio Amsterdam naar Vervoerregio Amsterdam met ingang van 1 januari 2017 & wijziging bepalingen in Hoofdstuk X (10e wijziging GR)

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, nr 145209

-
14-09-2018 artikel 1, 2, 4, 15, 17, 20, 23, 28, 33, 41, 42, 43, 53

15-06-2018

bgr-2021-594

Onbekend.
22-09-2016 01-01-2016 01-01-2017 Wijziging naar aanleiding van de samenvoeging van de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam met ingang van 1 januari 2016 en aanpassing als gevolg van het vervallen van de voormalige plus-taken (9e wijziging GR)

15-03-2016

Officiële bekendmakingen van de 15 deelnemende gemeenten

-
18-12-2015 01-01-2015 01-01-2016 Wijziging naar aanleiding van de afschaffing van de plusregio's met ingang van 1 januari 2015 (8e wijziging GR)

02-04-2015

Officiële bekendmakingen van de 16 deelnemende gemeenten

-
29-05-2014 01-01-2015 Nieuwe regeling

04-03-2014

Officiële bekendmakingen van de 16 deelnemende gemeenten

Onbekend