Regeling vervallen per 01-07-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent loonkostensubsidie (Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017)

Geldend van 20-11-2020 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent loonkostensubsidie (Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017)
Citeertitel Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 6 lid 2 Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2020 01-07-2023 artikel 1, toelichting

27-10-2020

gmb-2020-295775

Onbekend.
01-07-2017 20-11-2020 nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 102156

.