Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017 e.v.

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017 e.v.
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2017 e.v.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 Gemeentewet
  2. artikel 47 Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017 nieuwe regeling

29-05-2017

Gemeenteblad, 2017, 100935

 17.0002869