Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015

Geldend van 21-07-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015
Citeertitel Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio 2015, artikel 3, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017 01-01-2017 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

09-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 20 juli 2017, nr. 398

BBV/2017/3687
09-04-2015 01-04-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

02-04-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 7 april 2015, nr. 36

BBV/2015/1305