Regeling vervallen per 29-09-2023

Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017

Geldend van 14-06-2017 t/m 28-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017
Citeertitel Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-74000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Referendumverordeninggemeente Utrecht 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2017 29-09-2023 nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 97334  

.