Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Bosschen

Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Bosschen
Citeertitel Peilbesluit De Bosschen
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-38880 exb-2018-38881 exb-2018-38882 exb-2018-38883

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 Wet op de Waterhuishouding
  2. artikel 78 Waterschapswet
  3. artikel 32 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
  4. Inspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard
  5. Reglement Waterschap De Groote Waard

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de eerder vastgestelde peilbesluiten voor het bemalingsgebied De Bosschen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2017 nieuwe regeling

09-12-2004

Waterschapsblad 2017, 10946

.