Regeling vervallen per 07-01-2023

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Geldend van 01-07-2016 t/m 06-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie De Fryske Marren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Citeertitel Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding zijn niet bekend. Voor de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023 zie Gemeenteblad 2023, 7943

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016 07-01-2023 nieuwe regeling

03-05-2016

Onbekend

Onbekend