Regeling vervallen per 01-01-2020

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie
Citeertitel Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor de volledige regeling zie uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2020 Onbekend

24-05-2017

Onbekend

Onbekend