Besluit tot aanpassing Nota Evenementenbeleid Gemeente Brummen

Geldend van 31-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot aanpassing Nota Evenementenbeleid Gemeente Brummen
Citeertitel Nota Evenementenbeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Evenementenbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2019 gewijzigde regels

30-07-2019

gmb-2021-476795

D308057
23-05-2017 01-01-2017 31-07-2019 Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 22-05-2017

BW16.0243