Mandaat besluiten op verzoek uitstel indienen subsidieaanvraag

Geldend van 22-05-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaat besluiten op verzoek uitstel indienen subsidieaanvraag

Mandaat besluiten op verzoek uitstel indienen subsidieaanvraag

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel  16 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;

besluit vast te stellen:

De clustermanager welzijn mandaat te verlenen om te beslissen op een gemotiveerd verzoek om uitstel voor het indienen van een subsidieaanvraag op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016.