Aanwijzing toezichthouders

Geldend van 13-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing toezichthouders
Citeertitel Aanwijzing toezichthouders
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 5.11
  3. Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2017 Nieuwe regeling

10-05-2017

Gemeenteblad 2017, 79590

Onbekend