Inkoopbeleid Oldambt 2017

Geldend van 10-05-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 09-05-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoopbeleid Oldambt 2017
Citeertitel Inkoopbeleid Oldambt 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Financiële verordening 2015 artikel 24 h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2017 09-05-2017 Onbekend

10-05-2017

Onbekend

Onbekend