Regeling vervallen per 01-01-2023

Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017

Geldend van 29-04-2017 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017
Citeertitel Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2017 01-01-2023 Nieuwe regeling

20-04-2017

Gemeenteblad, 2017, 70755 (28 april 2017)

Z86578 RD17-00196