Regeling vervallen per 01-01-2021

Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand

Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand
Citeertitel Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2017 01-01-2021 Nieuwe regeling

28-03-2017

gmb-2017-64498

Onbekend