EILANDSBESLUIT van OCT 24 2016‚ no. 8 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 30-10-2035

Algemeen

Overheidsorganisatie Bonaire
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiële naam regeling EILANDSBESLUIT van OCT 24 2016‚ no. 8 ter uitvoering van de Prijzenwet BES
Citeertitel Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire november 2016
Vastgesteld door Bestuurscollege
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Prijzenwet BES, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge artikel 5 van deze regeling is de datum van inwerkingtreding bepaald op 30 oktober 2016, met afwijking van artikel 2, onderdeel B, welke is bepaald op 1 november 2016. Deze regeling vervangt het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire oktober 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2035 Nieuwe regeling

24-10-2016

A.B. 2016, no. 10

Onbekend