Besluit van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur

Geldend van 15-04-2017 t/m heden

Intitulé

Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het gewenst is de digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaar van bestuur met ingang van 1 december 2014 af te sluiten.

Gelet op artikel 2: 15 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

  • 1.

    De digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet open- Baarheid van bestuur (Wob) met ingang van 1 december 2014 te sluiten;

  • 2.

    Mededeling van dit besluit te doen op de BsGW website .

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20-11-2014.
De directeur,
W.C.G. Fiddelaers
De voorzitter,
W. van den Beucken