Regeling vervallen per 01-01-2023

Financiele verordening gemeente West Maas en Waal 2017

Geldend van 08-04-2017 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiele verordening gemeente West Maas en Waal 2017
Citeertitel Financiele verordening gemeente West Maas en Waal 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2017 01-01-2017 01-01-2023 Onbekend

23-03-2017

Onbekend

Z/16/001606