Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a

Geldend van 30-12-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën en belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 213a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2010 Wijziging, artt. 4 en 5

13-12-2010

Postiljon 16-12-2010

100246