Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 2 (Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59)

Geldend van 11-04-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 2 (Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59)

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 2 (Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59)

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Heusden 2017 (de afvalstoffenverordening);

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst, als bedoeld in de afvalstoffenverordening;

overwegende dat het omgekeerd inzamelen per fase wordt ingevoerd;

overwegende dat per fase een besluit wordt genomen over het nabij een perceel inzamelen van restafval en de locatiebepaling van de ondergrondse containers voor de inzameling van restafval

b esluit:

nadere regels vast te stellen voor fase 2: Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59.

Artikel 1. Inzameling nabij elk perceel

 • 1. De inzameldienst zamelt voor de gebruiker van een perceel gelegen in het gebied aangeduid als fase 2 vanaf 1 juni 2017 restafval nabij elk perceel in, via de daartoe in artikel 2 aangewezen inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 2. De inzamelvoorzieningen op wijkniveau betreffen ondergrondse verzamelcontainers.

Artikel 2. Locaties ondergrondse verzamelcontainers

De volgende locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van restafval worden aangewezen:

Elshout:

 • 1.

  Kerkstraat naast nummer 64.

 • 2.

  Theodorus Rijkenstraat op locatie huidige textielcontainer.

 • 3.

  Carpoolplaats d’Oultremontweg.

Vlijmen:

 • 1.

  Duizendpoot.

 • 2.

  Bij glasbak Wolput ter hoogte van nummer 42.

 • 3.

  Wolput tegenover nummer 23 op grasveld.

 • 4.

  Vlaemsche Hoeve tegenover nummer 31.

 • 5.

  Heistraat op parkeerterrein Jumbo/Aldi.

 • 6.

  Nabij T-splitsing Op den Berg/Kees Klerxstraat in gazon.

 • 7.

  Molenstraat bij kruising met Meliestraat, nabij elektra-kast

 • 8.

  Meliepark naast Meliestraat nummer 42 in parkeerstrook.

 • 9.

  Monseigneur van Kesselstraat, Centrumplan.

 • 10.

  Groen van Prinstererlaan ter hoogte van nummer 26 (hoek gazon).

 • 11.

  Kruising Pasternaklaan/Nobellaan in groenstrook.

 • 12.

  Kruising Bizetlaan/Brucknerlaan op grasveld.

 • 13.

  Braillelaan tegenover nummer 19 vooraan in groenvlak.

 • 14.

  Van Leeuwenhoeklaan tegenover nummer 31.

 • 15.

  Kruising Mommersteeg/Europalaan.

 • 16.

  Biesheuvellaan naast nummer 11A.

 • 17.

  Parkeervak Meester van Houtstraat tegenover nummer 4.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Aldus besloten door het college van Heusden in zijn vergadering van 4 april 2017.

de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming