Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
Citeertitel Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2020, met dien verstande dat deze regeling van kracht blijft voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017 nieuwe regeling

22-02-2017

Prov. Blad 2017, 1432

DOS