Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio's
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Wet publieke gezondheid
  4. Wet ambulancezorg
  5. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2021 Nieuwe regeling

09-11-2016

Staatscourant nr. 14461 d.d. 10-03-2017

6404703