Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Wijdemeren

Geldend van 28-03-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Wijdemeren
Citeertitel Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Wijdemeren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2017 Nieuwe regeling

02-03-2017

gmb-2017-48406

Onbekend