Monumentenverordening Almere 2016

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening Almere 2016
Citeertitel Monumentenverordening Almere 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Erfgoedwet, art. 3.16 en 9.1
  2. Monumentenwet 1988, artikel 15
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 2.1 en 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe art. en wijziging diverse art.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2022 wijziging regeling

17-02-2022

gmb-2022-170494

RV-09/2022
23-03-2017 15-04-2022 nieuwe regeling

09-02-2017

Gemeenteblad Almere, nr. 690, 22-03-2017

RV-5/2017