Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp wijziging Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Toelichting APV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluiten burgemeester behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017.

Aanwijzingsbesluiten burgemeester en wethouders behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017.

Aanwijzingsbesluit, als volgens het bepaalde in artikel 2:29 lid 8 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer (APV), geldig tot 24-03-2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging

21-12-2023

gmb-2024-41525

Onbekend.
30-12-2023 01-01-2024 Wijziging

21-12-2023

gmb-2023-567899

Z23-076605
19-11-2022 30-12-2023 wijziging

10-11-2022

gmb-2022-514164

Onbekend.
08-02-2022 19-11-2022 Wijziging art. 2:24, 2:34 2:48, 2:48a, 2:76, 2:79 3:5 en toevoeging artikelsgewijze toelichting.

27-01-2022

gmb-2022-51157

Onbekend.
19-03-2021 08-02-2022 Wijziging artikelen 2:10, 2:29, 5:2, 5:6, 5:8, 5:15, 5:36, 2:11, 2:39, 5:13, 5:18, 2:24, 5:17. 2:25, 2:28, 2:41, 2:67, 2:68, 3:5, 3:13, 5:1, 5:14, 5:32 6:1 en toevoeging art. 2:48a Lachgasverbod

04-03-2021

gmb-2021-84704

Z21-002574
03-01-2020 19-03-2021 wijziging artikel 1.1, opschrift hoofdstuk 2, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 1, artikel 2.1 lid 1, 2 en 3, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 5, artikel 2.11 lid 4, artikel 2.27 lid 1, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 11, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 12, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 13, opschrift hoofdstuk 2 afdeling 15, opschrift hoofdstuk 4 afdeling 1, artikel 4.13, artkel 2.59 lid 2 en 3, opschrift hoofdstuk 5, artikel 5.15 lid 4, artikel 5.26 lid 1, artikel 5.32 lid 3, opschrift hoofdstuk 5 afdeling 8, opschrift hoofdstuk 5 afdeling 9 en toevoeging artikel 2:49b

12-12-2019

gmb-2020-1604

Z19-060882
05-10-2018 03-01-2020 Wijziging artikel 2:44 1e lid, toevoeging artikel 2:47A

27-09-2018

gmb-2018-201145

Z18-006587
29-11-2017 05-10-2018 1e wijziging: wijziging artikel 1:6, artikel 1:7, artikel 2:31, artikel 2:42, artikel 4:3 en artikel 5:18; toevoeging artikel 2:79

02-11-2017

Gemeenteblad 2017, 203533

Z-2016/065070
31-03-2017 29-11-2017 Nieuwe regeling

16-03-2017

Gemeenteblad Jaargang 2017 Nr. 46495

Z-2016/065070