Regeling vervallen per 29-04-2020

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016

Geldend van 09-02-2019 t/m 28-04-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Nissewaard
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef en citeertitel van deze regeling zijn gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2019 29-04-2020 inhoudsopgave, artikel 4:1, 4:2, 4:3, 4:5, 4:6f, 6:1

30-01-2019

gmb-2019-30172

18.R.00220
23-03-2018 09-02-2019 aanhef, afdeling 2:15, artikel 1:6, 1:7, 1:8. 2:27, 2:28, 2:29, 2:38, 2:77, 2:79, 3:3, 6:1, 6:6

14-03-2018

Gemeenteblad 2018, 59787

18.B.00034
14-10-2016 23-03-2018 nieuwe regeling

05-10-2016

Gemeenteblad 2016, 141483

16.R.00189