Parkeernormennota 2016

Geldend van 13-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Parkeernormennota 2016
Citeertitel Parkeernormennota 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-56007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlagen 1-6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2016 Nieuwe nota

13-12-2016

Gemeenteblad 2017, 45526

16.12.07