Beleidsregel Bijdrage bibliotheekpas voor minima in de gemeente Asten

Geldend van 01-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Beleidsregel Bijdrage bibliotheekpas voor minima in de gemeente Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

In aanmerking nemende dat:

 • -

  Het college van Burgemeester en Wethouders op 24 januari 2017 heeft besloten in te stemmen met het bijdragen van een bedrag van € 15,- voor een bibliotheek-pas voor de minima (met een inkomensgrens tot max. 110% van het sociaal minimum) in de gemeente Asten;

 • -

  Deze beleidsregel geldt voor het jaar 2017;

 • -

  Het wenselijk is een beleidsregel op te stellen over de bijdrage aan een bibliotheekpas voor minima binnen de gemeente Asten;

besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel Bijdrage bibliotheekpas voor minima in de gemeente Asten

Artikel 1. Bijdrage bibliotheekpas voor minima in de gemeente Asten

 • a. Het college is bevoegd om een minimaregeling toe te voegen aan het huidige minimabeleid;

 • b. De bijdrage die de gemeente Asten voor een bibliotheekpas voor de minima bedraagt € 15,- per abonnement per jaar. Deze bijdrage zal rechtstreeks worden betaald aan de bibliotheek.

Artikel 2. Doelgroep

In aanmerking komen mensen van 18 jaar en ouder die een totaalinkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum.

Artikel 3. Aanbieder

Gemeente Asten en Bibliotheek Helmond – de Peel bieden gezamenlijk deze service aan.

De aanvrager betaalt € 12,- en het resterende bedrag van € 30,- wordt gedeeld door de bibliotheek en de gemeente Asten.

Artikel 4. Uitvoering

Door de gemeente Asten zullen de bekende minima worden aangeschreven. De verdere uitvoering vindt plaats door de bibliotheek. De regeling zal eveneens worden gepubliceerd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als : Bijdrage bibliotheekpas voor minima in de gemeente Asten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 24 januari 2017.
College van burgemeester en wethouders van Asten
mr. W.M.A. Verberkt
secretaris
mr. H.G. Vos
burgemeester