Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum houdende regels omtrent vergunningsvrij kappen Besluit vergunningsvrij kappen

Geldend van 21-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Renkum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum houdende regels omtrent vergunningsvrij kappen Besluit vergunningsvrij kappen
Citeertitel Besluit vergunningsvrij kappen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Bomenverordening Renkum 2009, wijzigingen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2017 nieuwe regeling

02-02-2017

Gemeenteblad, 26358

.